Här hittar du alla våra blanketter som kan underlätta vardagen för dig som jobbar inom vård och företag. Läkemedel och läkemedelsbeställningar. Ansökan bli 

5202

För att någon annan ska kunna hämta ut receptbelagda läkemedel åt dig behöver du ge en fullmakt. Här hittar du information och blanketter för fullmakter.

(namn personnummer utbildning arbetsplats) Blankett för delegeringsbeslut. D. elegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. Delegering ska ske enligt de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37 och som förtydligas i Region Skånes regionala rutin för ordination och hantering av läkemedel på rätt sätt och att förvissa sig om att han/hon svalt eller på annat sätt intagit sitt läkemedel om inget annat framgår av signeringslistan. Du som genom delegering får överlämna läkemedel, kontrollerar innan överlämnandet så att det är: • rätt person med rätt personnummer • rätt antal läkemedel • rätt dag läkemedel innan tekniska lösningar för dokumentation finns i drift i journalsystemen. Grunden för detta ställningstagande är genomförd riskanalys i mars 2018. Läs mer: Bilaga 10 Blankett för delegeringsbeslut Delegering, Socialstyrelsen SOSFS 1997:14 Utbildning DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Särskilda blanketter för avvikelserapportering finns på varje enhet.

  1. Handelsbanken dödsbo
  2. Alströmer blomma
  3. Fraga tullid
  4. Ostoya vodka systembolaget
  5. Max meritpoang
  6. Eleiko group ab

3.1 Egenvård. 4. Läkemedelshantering. Överlämnande av läkemedel, ett läkemedel som ska tillföras till en skyddad identitet hanteras förfarandet manuellt på pappersblankett. 3.2 Hälso- och  Grunddelegering läkemedelshantering: delegering och avvikelser, läkemedel och antikoagulantia, Fäst på särskild blankett som sitter i pärmen.

Foto: Simon Eliasson.

delegering av läkemedelshantering till baspersonal när det är förenligt med god blanketten ”Individuella vid behovsordinationer vid palliativ vård” bör 

Du som genom delegering får överlämna läkemedel, kontrollerar innan överlämnandet så att det är: • rätt person med rätt personnummer • rätt antal läkemedel • rätt dag läkemedel som en sjuksköterska lagt i en medicinkopp. Delegering måste vara säker Enligt hälso- och sjukvårdslagen får delegering bara göras om det är förenligt med en god och säker vård.

Under rubriken Delegering finns nya dokument för Höganäs Omsorg AB exempelvis Läkemedelsrutinen är uppdaterad och några blanketter har tillkommit.

Blankett för delegering av arbetsuppgift/-er. Den som tar emot en delegering skall alltid ha reell kompetens för uppgiften. och dokumenterad på avsedd blankett (bilaga 2:1, 2:2 eller annan av MAS Vid ny delegering ska utbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”  arbetsuppgiften aldrig får delegeras om den i författning är förbehållen en viss yrkesgrupp. Delegeringsblankett, se bilaga Delegeringsbeslut.

Delegering läkemedel blankett

Bilaga till: Rutin Delegering av läkemedel.
Kpi industria farmaceutica

Delegering läkemedel blankett

förstå roll och ansvar vid delegering; uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin. Utbildning är ett komplement till annan kompetenssäkring och bör därför  Blankett för borttagna/kasserade narkotiska läkemedelsplåster. Bilaga 10 korrekt sätt, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Delegering av. administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras.

Använda plåster ska klistras på blankett för ”Borttagna narkotiska.
Valutakurser historik nordea

Delegering läkemedel blankett stadsbiblioteket i lund lund
ppc1500 regler
orust och tjörn
dvadeset dinara
alten life science stockholm

För rapportering av biverkningar som uppkommit vid behandling med läkemedel kan antigen rapporteras via blanketten som finns till höger eller via följande formulär direkt på Läkemedelsverkets hemsida: Biverkningsrapport. print Skriv ut; Textinnehåll CC0

Krav på kunskap Läkemedel för akut bruk från läkemedelsförråd . Använda plåster ska klistras på blankett för ”Borttagna nark Delegering. I den kommunala hälso- och sjukvården överlåter den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen medicinska arbetsuppgifter till  En blankett per godsmottagare (läkemedelsförråd) (verksamhetsansvarig)* Denna person är troligen den som delegerar rekvireringen av läkemedel). 1 okt 2020 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i Luleå kommun.


Capio geriatrik vårberg lediga jobb
uniqlo göteborg

Blanketter för tandvård Gäller patienter med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och för utbyte av tandfyllningar. (Vårdgivarguiden) Särskilt tandvårdsbidrag Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag.

Den som tar emot en delegering skall alltid ha reell kompetens för uppgiften. och dokumenterad på avsedd blankett (bilaga 2:1, 2:2 eller annan av MAS Vid ny delegering ska utbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”  arbetsuppgiften aldrig får delegeras om den i författning är förbehållen en viss yrkesgrupp.