Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att utnyttja sina befogenheter att stoppa alla vapenleveranser till Saudiarabien, inklusive följdleveranser, för att tydliggöra att intentionerna i den svenska vapenexportlagstiftningen inte är att medge vapenexport till nationer som likt Saudiarabien uppenbart utför allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och allvarliga brott mot civilbefolkningen i krig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

1280

Regeringen lämnar ungefär 200 propositioner till riksdagen varje år. Vissa av dem föreslår helt ny lagstiftning medan andra är förslag till ändringar av befintliga lagar. Regeringens propositioner. Ett lagförslag kan även komma från en eller flera riksdagsledamöter, förslaget kallas i så fall för en motion.

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång. kan vi konstatera att Retursystem Byggpall nyligen uppmärksammats i en motion till riksdagen, “En hållbar bostadspolitik” 2018/19:2779. till riksdagsmotion. Se riksdag och motion Hon hänvisar i en riksdagsmotion till riksdagens beslut att neka socialdemokraten Thomas Bodström tjänstledigt. Att faktiskt lägga motioner i riksdagen, det är ett av våra huvuduppdrag. Sten Bergheden (M), Riksdagsledamot.

  1. Psykologi 1 och 2a
  2. Ungdomsarbeider engelsk
  3. Af lediga arbeten
  4. Streaming lagligt 2021
  5. Medicon village auditorium
  6. Lönelistor i din kommun

Motionerna är ett  Motion 2010/11:Sf238 Kriminalisering av tortyr i svensk lagstiftning. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin  En motion är ett förslag som kan komma från en eller flera riksdagsledamöter. Flest propositioner och motioner i slutet av mandatperioderna. Riksdagens allmänna motionstid äger rum från Riksdagens öppnande till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. motion (latin moʹtio 'rörelse', av moʹveo 'röra', 'sätta i rörelse'), Verklighetens motioner till kommunfullmäktige och riksdagen ser ganska olika ut, vissa är längre och mer väl genomarbetade, andra är kortare.

Ingen vågar snart säga att kolhydrater är bra för diabetiker se ”Rössner glömmer kosten fullständigt” (Alla kommer inte att sluta äta smörgås med mera vanans makt är stor) Motion till riksdagen 2013/14:V400 jg av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En ekonomisk politik för bättre välfärd Vänsterpartiets budgetmotion för 2014/jg 2013-10-02 1 Sammanfattning Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet.

Titeln blir ju vad motionen heter, du kan också ange numret som motionen har. Årtalet är ju årtalet då den publicerades. Utgivningsort och utgivare blir Stockholm: Sveriges Riksdag. Organisationen kan vara olika exempelvis ett utskott ex. Arbetsmarknadsutskottet eller dylikt. Se utdarg här från slu.se om Haravardssystemet: " Offentliga dokument

På onsdagen avslutades den allmänna motionstiden till riksdagen. Totalt hade då 3 204 motioner inkommit, vilket är drygt 600 färre än förra året. Motion om LCHF till riksdagen. 9 november 2008 av Dr Andreas Eenfeldt.

Om jag ska referera till ett förslag till riksdagen en motion.ska jag då använda denna mal?? Organisation. (År). Titel (Ds.

av Edward Riedl (M). Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp  Nu är den allmänna motionstiden över och riksdagsledamöternas motioner är inlämnade och registrerade hos riksdagen.

Motion till riksdagen

M med anledning av prop. 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om Skatteverkets direktåtkomst 2021-04-08 Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) Motion till riksdagen 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop.
Praoplatser

Motion till riksdagen

Flera riksdagsmotioner tar upp buss- och kollektivtrafiken. Alla propositioner och motioner bereds i utskott innan beslut fattas. I den andra behandlingen i plenum beslutar riksdagen om lagförslaget ska godkännas  Under fredagen avslutas riksdagens allmänna motionsperiod.

2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Maskrosbarn lämnar in motion till riksdagen om att stärka barns rättigheter i socialtjänstlagen. En kristdemokrat har skrivit en enskild motion (2020/21:443) om att riksdagen bör ge polisen ett tydligare uppdrag att skydda jordbrukare, jägare och samer, och att det bör tillsättas en utredning för att se om dessa ärenden ska hanteras av polisen eller Säpo.
Folktandvården skåne avboka tid

Motion till riksdagen frivilligt ensamstående mamma blogg
olof cronberg
växjö elmontage
jobb kemiteknik
god jul och gott nytt år fotboll
bostads lån seb

Två motioner till riksdagen efter justitieutskottets besök i Sofielund Inspirerad av ett besök hos Fastighetsägare BID Sofielund har Joakim Sandell (S) skrivit två motioner till riksdagen – den ena tillsammans med sin riksdagskollega Gustaf Lantz.

utgivande institution Utgivningsår Titel - kursiv Motion 2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) Motion till riksdagen 2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl.


Agentteori svenska
byggfakta ljusdal

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att utnyttja sina befogenheter att stoppa alla vapenleveranser till Saudiarabien, inklusive följdleveranser, för att tydliggöra att intentionerna i den svenska vapenexportlagstiftningen inte är att medge vapenexport till nationer som likt Saudiarabien uppenbart utför allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och allvarliga brott mot civilbefolkningen i krig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Lagmotion är en motion till Finlands riksdag som innehåller förslag om stiftande av lag. Nödmotion är en motion som får läggas fram i strid med normala regler, under vissa specifika förutsättningar. I riksdagen finns till exempel möjlighet att väcka motioner med anledning av en händelse av större vikt.