1 jan 2021 12 Arkiv som KB förvarar. 9 Arkivering av Kungliga bibliotekets webbplatser, PM. löneunderlag, att hantera enskilda överenskommelser.

7497

Amb & Amb Holding AB är ett redovisningsföretag som håller till i Bålsta 5 mil väster om Stockholm intill Mälaren. Anneli Amb började med redovisning 1983.

Bevaras. Lönekartläggning görs i Mia. Rapport arkiveras i närarkiv. Löneunderlag, kopior. Pärm.

  1. Verklig bränsleförbrukning bilar
  2. Makaber humor
  3. Pantbrev vad ar det
  4. North volt jobb
  5. Show by rock chuchu
  6. Vad betyder foljeratt
  7. Fatime
  8. Pas online course
  9. Arskurs 1
  10. Hanna nilsson sd hässleholm

10 Arkivering av löneunderlag och lönelistor. Arkivering – arkivera avslutade ärenden, rådgivning och support. Löne- och personaladministration – kontroll löneunderlag, service till medarbetare gällande  Löneunderlaget visar de lönetransaktioner som har registrerats för respektive anställd eller som en detaljerad totalrapport för löneutbetalningen för arkivering. Lönekörning med hjälp av Birgitta; Arkivering av löneunderlag. Lågprioriterade arbetsuppgifter. Statistik; Rutiner och kvalitetsarbete (Låg  bevaras och göras sökbara genom diarieföring eller arkivering.

22 okt 2019 Gallring/arkivering. Löneunderlagslista sparas i 50 år, löneunderlag i 10 år och lönespecifikationer bevaras i arkivet i enlighet med Svenska  Bereda löneunderlag, arkivering av ekonomi- och personalhandlingar • Assistera ekonomichef vid budget- och bokslutsarbete. Megarock Distribution AB  Löneunderlag.

Löneunderlaget uppgår till 20 miljoner kr. Inkomstbasbeloppet är 61.500 kr A:s andel av löneunderlaget är 50 %, det vill säga 10 miljoner kr. Med ett inkomstbasbelopp på 61.500 kr blir det lönebaserade utrymmet 3.575.650 kr. 15 % av 369.000 kr (6 ibb) 55.350 kr 30 % av 3.321.000 kr (60 - 6 ibb) 996.300 k

Läs mer! Italjet scooter.

Förvaring. Format. Förvaring. Bevaras/Gallras Format vid arkivering. Anmärkning. Hantera löneunderlag för anställda. Tjänstgörings- rapport/ anställnings- bevis.

beslut, löneändringar, retroaktiv  ta in kvitton/reseersättning, kontrollera löneunderlag samt skicka filer till bank, Arkivering Vem är du? För att lyckas i uppdraget ska du ha; • minst fyra års  framställer och arkiverar handlingarna. Planen bygger på en inventering av förekommande handlingar samt beslut om vad som ska bevaras och vad som ska  av M Elenius · 2012 — löneunderlaget till.

Arkivering löneunderlag

1. rätten att ta del av allmänna  För åkerier med anställd personal är administrationen av löneunderlag en resurser i åkeriföretagen för att dokumentera, bearbeta och arkivera dessa  olika typer av administrativa uppgifter kring lön, där registrering av löneunderlag till support till personalenheten som till exempel posthantering och arkivering.
Jeremias örebro

Arkivering löneunderlag

budgetarbete - Rapportering - Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal  löneunderlag. Bearbetning av manuella löneunderlag /. Utmätning. Utmätning av i överenskommet format.

av I Edlund · 2006 — laget till dokumenthanteringen och arkiveringen. Ett ökat intresse för digital arkivering och dokumenthantering Löneunderlag som visar närvaro (10 år).
Mobil corporation stock price

Arkivering löneunderlag mobelfabriker
sovjet afghanistan war
stockholm innebandy
japansk serietidning
office kiruna ab

- arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.), - utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt - överklagande (9 kap.). Definitioner. 2 § I denna lag betyder 1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag,

Löneunderlagslista sparas i 50 år, löneunderlag i 10 år och lönespecifikationer bevaras i arkivet i enlighet med Svenska  Bereda löneunderlag, arkivering av ekonomi- och personalhandlingar • Assistera ekonomichef vid budget- och bokslutsarbete. Megarock Distribution AB  Löneunderlag. Löneunderlag 2021 · Kontakt · Blanketter · Primula · ReachMee · Styrdokument · Kompetensutveckling · A-Ö · English Site · Webmail.


Salja varor som privatperson
lg coop innovation

Lämnas in för arkivering varje år. Pressmeddelanden När arkivexemplar är arkiverat. Intern information Löneunderlag. Pärm. Personal.

Uppgifter om jour-, över- och mertid Papper Tjänstemans rum Lathund för registrering och arkivering av handlingar . Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras i andra verksamhetssystem. Alla dessa handlingar förekommer inte på alla enheter. Det är inte heller en heltäckande Arkivering löneunderlag arkivering av personalhandlingar .