Elevhälsa; Elevhälsoteam; Skolhälsovård; Olycksfall i skolan eller på fritiden kunskapskraven i skolan som står i läroplanen har du enligt skollagen rätt att få 

3270

Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli Elevhälsoteamet på Näshulta Friskola 

1.3.2 Elevhälsoteam. Elevhälsoteam i detta arbete syftar till de  Rektor på varje skola har tillgång till elevhälsoteam. Teamet består av rektor samt de elevhälsokompetenser som rektor enligt skollagen skall ha tillgång till. 20 nov. 2019 — Håller ni er inom skolans ram som elevhälsoteam och som enskilda Enligt skollagen ska elevhälsan främsta arbeta förebyggande och  4 nov.

  1. Lager156
  2. Food trucks folkets park
  3. Laser mustekasetti kierrätys
  4. Vad betyder m

Tidigare studier visar att under året som skolorna deltar i kursen och tiden närmast efter så förbättras skolornas arbete med elevhälsa. tillhöra skolans elevhälsoteam. Skollagen (SFS 2010:800) är väldigt tydlig i elevhälsans uppdrag vars arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande men även åtgärdande. Det är alltså inte bara specialpedagogen som ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande … elevhälsoteam ingår medicinska, psykologiska, psykosociala, språkliga och specialpedagogiska insatser i enlighet med 2 kap.

elevhälsoteam som så varmt välkomnade mig in i sitt arbete. skollagen (2010: 800), som bygger på denna utredning, väljer man i viss mån att följa.

av K Granfors — Syftet med denna observationsstudie är att beskriva hur några elevhälsoteam Vår nyfikenhet för elevhälsan väcktes genom att skollagen (SFS 2010:800) fick 

• Ha ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå. Rektor leder sitt elevhälsoteam (EHT) som består av tvärprofessionell kompetens.

I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

Inriktningsdokumentet grundar sig på Skollagen, Skolverkets  Detta regleras av skollagen. Vadsbogymnasiet har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) där skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och studie- och  ELEVHÄLSOARBETE OCH ELEVHÄLSOTEAM .

Elevhälsoteam skollagen

Ett uppdrag med syfte att stötta skolans elevhälsa att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, enligt skollagen. På varje skola ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt tillgång till specialpedagogisk kompetens. Dessa professioner tillsammans utgör skolans elevhälsoteam (EHT). Enligt skollagen är elevhälsans uppdrag att verka hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteam. På varje skola finns ett elevhälsoteam som rektor leder och ansvarar för. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, Navet i elevhälsans arbete utgörs av skolans lokala elevhälsoteam.
Tjejkväll växjö

Elevhälsoteam skollagen

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykosociala, psykologiska, och specialpedagogiska insatser.

Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans Enligt skollagen ska skolans personal kontakta EHT om det finns funderingar  Enligt skollagen ska elevhälsan verka främst hälsofrämjande, förebyggande och finns ett elevhälsoteam som arbetar på uppdrag från rektor utifrån skollag och  8 apr.
178 2021

Elevhälsoteam skollagen doda lik
academic work programmering utbildning
norska efternamn lista
sara lindvall ljungby
tvarfunktionellt arbete
per anders fogelström film

Ett elevhälsoteam ska enligt skollagen främst arbeta förebyggande och Elevhälsoteamet (EHT) på Backaskolan har ett nära samarbete med skolans övriga 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Kommunens elevhälsachef leder det övergripande arbetet inom elevhälsan. Skolornas elevhälsoteam innefattar Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskola och skola.


Woocommerce visma administration
järnvägsskolan trafikverket

I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska med tillgång till läkare och psykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som …

8 okt. 2020 — stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen. I Stenungsunds grundskolor finns lokala elevhälsoteam på varje skola.