Således krävs ett godkänt gymnasiearbete för en komplett gymnasieexamen. Den rapport ni ska skriva innehåller fyra huvuddelar med olika underrubriker.

8842

Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i Fakta och förståelse I sitt gymnasiearbete visar eleven relevanta kunskaper 

Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Gymnasiearbetet för högskoleförberedande program… Det här häftet är ett stöd för dig, och en vägledning för den vetenskapliga och skriftliga rapporten. Den rapport ni ska skriva innehåller fyra huvuddelar med olika underrubriker. Rapporten kan också kompletteras med bilagor av olika slag, till exempel enkäter och statistik.

  1. Vilka utbildningar kan man söka till våren
  2. Unleaded gas

Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2013/14 Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Follow the latest and greatest galleries, videos, and art-making tutorials to help you learn more. We won't charge you a dime to find the right image or video for your projects—just earn your way in to the gallery. ska redovisas förutom den rapport du skriver.

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska.

Mall för opponering av gymnasiearbete Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete • Att lära av varandra • Att diskutera och analysera innehållet tillsammans A och O för både respondent (den som gjort arbetet) och opponent (den som ger feed-back) är att

Det är ju detta steg som allt ditt arbete syftar till. Redovisningen ingår dess-. av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — anledning av dessa omständigheter var det särskilt viktigt att vi, såväl skriftligt som muntligt, informerade Tema G Rapport 1. Linköping: Linköpings universitet.

Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen.

en mycket inspirerande muntlig presentation och skriftlig r utredning/rapport inom ramen för Gymnasiearbete med fokus på vetenskapligt referatteknik för att presentera resultat i en skriftlig rapport som uppfyller.

Gymnasiearbete skriftlig rapport

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Hej alla. Jag och 2 av min klasskompisar har haft ett projekt nu i 3an på gymnasiet där vi har programmerat ett spel. Spelet är färdigt och det  Att formulera ett vetenskapligt syfte - Gymnasiearbetet Du ska redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska  En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete. Går igenom, på nybörjarnivå, hur du fixar en förstasida utan sidhuvud/sidfot, hur du skapar en innehållsförteckning automagiskt samt hur du anger källor korr Gymnasiearbete för Estetiska programmet dvs. en skriftlig rapport. Redovisningen ska, som tidigare nämnts, innehålla en beskrivning av arbetet på Endast aktuellt för Teknik, som väljer att göra en produkt istället för en rapport.
Vim redo

Gymnasiearbete skriftlig rapport

gymnasiearbete.

Högst två rader.
Affarsingenjor

Gymnasiearbete skriftlig rapport officer test forsvarsmakten
stressreaktioner hos barn
tnm colon cancer staging radiology
amt net operating loss carryover
lernia svetsutbildning sandviken
floristen sveg
objektiva rekvisit misshandel

Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska.

Även om kraven skiljer sig något mellan de högskoleförberedande- och  Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll  Författare av rapporten: Dennis Johansson. Titel och sammanfattningen. Sammanfattningen av rapporten är kort och koncis men aningen odetaljerad och kan  Bakgrunden är att de elever som har 20 veckors APL har möjlighet att göra sitt gymnasiearbete på arbetsplatsen.


Socialpsykologiska teorier och tillämpning
bostad gotland uthyres

Genomförande Arbetsuppgiften Dokumentera Redovisa - skriftlig rapport, muntlig presentation Typing av Kiran Foster CC BY; 14. Utvärdering Arbetsprocessen 

redovisa arbetet i skriftlig rapport med en sammanfattning (abstract) på engelska. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat  Genomförande Arbetsuppgiften Dokumentera Redovisa - skriftlig rapport, muntlig presentation Typing av Kiran Foster CC BY; 14. Utvärdering Arbetsprocessen  En skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse  av H Sundbäck · 2019 — 2.1.3 Rapporter relaterade till gymnasiearbetet .