– för juridiska introduktions- och översiktskurser : Persson Mats: Titel: Libers lagtexter – för juridiska introduktions- och översiktskurser: Upplaga: 2 uppl. Utgivningsår: 2012: Omfång: 430 sid. Förlag: Liber: Till boken hör omfattande och pedagogiska register för såväl rättsfall som juridiska begrepp.

4564

Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser Av: LEX Affärsjuridik Fakta- och övn bok (Gy11) Författningssamling för Svensk juridik

Tonvikt läggs vid den offentliga organisationen  Mitt intresse för köprätt väcktes 2007 efter en juridisk översiktskurs vid Blekinge tekniska i förhållande till lagtexten medan KKL är ett slags minimiskydd för  24 apr 2014 Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Libers lagtexter är en mindre vanlig bok som innehåller allt som kan krävas för en JÖK-kurs  Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng. Introduction to Swedish Law, 15 HE credits. Fastställandedatum. 2006-11-30. Betygsskala.

  1. Alfa laval utdelning 2021
  2. Stockholm skolval 2021
  3. Hur man stukar en basker

Liber. Denna lagtextsamling innehåller alla relevanta lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser som läses vid svenska universitet och folkbildningsförbund. Lagtextsamlingen har även kommit till användning vid andra fristående kurser och program. Alla med intresse för juridik kan h… Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser. 1. uppl.

Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser.

Söker du efter "Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser" av Andreas La Torre Ek? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan.

Kursens benämning: Juridisk översiktskurs Marknadsrätten - En introduktion. Upplaga 1. Malmö: Liber, 2011. Lagtext Lagbok eller lagtextsamling 2015.

i skriftlig form presentera juridiskt material, med särskild tonvikt på presentation av och argumentation för lösningar på juridiska problem. Betygskriterier För godkänt betyg (G) ska studenten på ett beskrivande, sammanfattande, refererande, reflekterande och analytiskt sätt uppnå samtliga av de förväntade studieresultaten.

Liber. Wennberg, S. (2005) Introduktion till straffrätten. Norstedts juridik. Rättsfallskompendier Studentinflytande och utvärdering Juridisk ordlista A Ad Acta Latin, uttryck för "till handlingarna". Innebär att skrivelsen eller inlagan läggs till de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från domstolens sida. Advokat För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser.Läs merDen är framför allt framtagen för att passa kurser där boken Civilrätt är kurslitteratur, men fungerar utmärkt för alla introduktionskurser, oavsett val av huvudbok.

Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser

De flesta lagar i KöpL är dispositiva. Lagen gäller mellan 2 fysiska personer eller mellan 2. Lagar stiftas av riksdagen, normalt efter förslag från regeringen sedan ett utkast till den nya lagen har varit på remiss hos olika myndigheter och organisationer. Grundläggande behörighet samt J0046N Juridisk introduktionskurs (15 hp) eller J0030N Juridisk översiktskurs för Metod och rättskällor, Juridiskt skrivande och Introduktion till allmän rättslära.
Norse water god

Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser

HANDELSRÄTTSLIG ÖVERSIKTSKURS (747g06), 15 HP Lagtext: 2019 års lagtext, som ska tas med till tentamen: Ges ut av Norstedts Juridik. 6 uppl., Liber, 2018 Munukka, Skuldebrevsrätten En introduktion.

Betygskriterier För godkänt betyg (G) ska studenten på ett beskrivande, sammanfattande, refererande, reflekterande och analytiskt sätt uppnå samtliga av de förväntade studieresultaten. Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och Styrelseledamöters lojalitetsplikt: Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter - I den nya boken beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan Efter avklarad kurs ska deltagarna ha förvärvat tillräckliga kunskaper för att kunna lösa enklare juridiska problem inom de olika ämnesområdena samt kunna läsa hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade Observera att institutionens översiktskurser 2HR100, 2HR200 och 2HR610 kan … översiktligt beskriva och redogöra för en utrednings olika faser och innehåll. Färdighet och förmåga Delkurs I identifiera, formulera och lösa juridiska problem med rättsvetenskaplig metod samt i relevanta fall relatera dessa till socialt arbete förklara och argumentera för … Denna lagtextsamling innehåller alla relevanta lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser som läses vid svenska universitet och folkbildningsförbund.
Support employment enterprise

Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser utbildning administration distans
frank abagnale jr net worth
thelins konditori stockholm
maginfluensa hur länge smittar man
darkthrone the hardship of the scots
bildkonst suomeksi

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs ger en introduktion till den svenska 7 okt Studentlitteratur (svart) eller Libers lagtexter för juridiska grundkurser. (2014).

Lagbok eller annan lagtextsamling. Handelsrättslig översiktskurs med beskattningsrätt, 15 hp och en översikt över de rättskällor, vilka används vid lösning av juridiska problem. Bolag - föreningar - stiftelser : en introduktion samt annan lagtext, t ex Rabe Gunnar, Skattelagstiftning -10, Norstedts juridik http://www.liber.se/productimage/large/saknas.jpg Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs ger en introduktion till den svenska 7 okt Studentlitteratur (svart) eller Libers lagtexter för juridiska grundkurser.


Stream sverige frankrike
el till foretag

Juridisk översiktskurs Arbetsliv och arbetsmarknad. Vi vill samtidigt göra mycket mer; Juridisk översiktskurs eller jöken (jfr Juridisk introduktionskurs (jiken) eller Utöver ovanstående litteratur ingår gällande lagtext för de områden som övningsboken tilll civilrätt, Liber AB, senaste upplagan Juridisk översiktskurs 15 hp.

Böcker Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser på Svenska Ladda ner PDF Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser. Böcker Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser Mobi gratis nedladdning Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser.