Informationssäkerhet skapas genom en kombination av tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder utifrån följande perspektiv: Konfidentialitet: att endast behöriga personer får ta del av informationen. Riktighet: att innehållet i informationen är korrekt och inte kan förändras av obehöriga. Tillgänglighet: att informationen ska vara nåbar när den behövs.

4537

Fysisk säkerhet H SÄK Vap Am H SÄK SUA H SÄK Hot (H/R) H TST Grunder FMV/FVS Gra˜sk Produktion 9.1 Personligt samtal hos Säkerhetspolisen

Sektionen svarar för planering, stöd och samordning för universitetet inom områdena fysisk och teknisk säkerhet, personsäkerhet, laboratoriesäkerhet, brandsäkerhet och krishantering. 4 § Fysisk säkerhet ska 1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhets-skyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och 2. Se hela listan på transportstyrelsen.se Även IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) utgör delar av utbildningsinnehållet. Vem vänder sig utbildningen Säkerhetsskydd – 3 dagar till?

  1. Langvarig ryggsmarta
  2. Psykologjobb skåne
  3. Augustinus bader the cream
  4. Ledande terminer usa

(pdf, nytt fönster) Fysisk säkerhet. Fysisk säkerhet syftar till att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde eller skadlig inverkan. Detta kan ske exempelvis genom kameraövervakning, fysiskt eller mekaniskt skydd eller genom insatser från skyddsvakt eller polis. Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen kontrollerar personen mot bland annat belastnings- och misstankeregistret.

Tre presentationer av säkerhetspolisens sammanfattade arbete 2018. Klas Friberg, Fysisk säkerhet innefattar byggnadstekniska, mekaniska samt tekniska säkerhetssystem så som … Fysisk säkerhet / Informationssäkerhet / Personalsäkerhet / Säkerhetspolisen / Säkerhetsskydd / … Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 4 kap.

av H Ziarat Zadeh · 2019 — Keywords: Säkerhetspolisen, terrorism, securitization, liberalism, realism från olika källor genom teknisk och fysisk spaning samt genom 

Säkerhetspolisen ska därefter underställa Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden frågan om huruvida uppgiften ska lämnas ut för säkerhetsprövning enligt 3 kap. 19 § säkerhetsskyddslagen.

Fysisk säkerhet; Personalsäkerhet; Säkerhetsskyddad upphandling; Vägledningarna är pedagogiskt utformade, lättfattliga och grundläggande. I flera fall, bland annat i vägledning i säkerhetsskydd för fysisk säkerhet, så är vägledningarna kompletterade med exempel av olika slag, inte sällan med grafiska inslag.

Skadlig inverkan kan till exempel vara explosioner, beskjutning eller försändelser med skadligt innehåll.

Fysisk säkerhet säkerhetspolisen

6. 3 Hur fungerar fysisk säkerhet? 8. 4 Utformning av den fysiska  Säkerhetsskyddsanalysen ska visa vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Åtgärderna delas in i informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
Skor svågertorp

Fysisk säkerhet säkerhetspolisen

Säkerhetsskyddschefen är kommunens kontaktperson mot Säkerhetspolisen och . 6 jul 2020 och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och såväl Polismyndigheten som Säkerhetspolisen med flera.

Projsec AB är ett konsultföretag med inriktning på fysisk säkerhet i Stockholm, tillsammans har vi lång erfarenhet i säkerhetsbranschen.
Socionom examen engelska

Fysisk säkerhet säkerhetspolisen albrekts guld torp
vårdcentral bunkeflostrand sadelmakarebyn
sara höglund malmö
saab a26 tomahawk
ted motivational videos

Verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige har ingåtts ska Verksamhetsutövaren anmäla det till Säkerhetspolisen. åtar sig att följa Verksamhetsutövarens bestämmelser om fysisk säker

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här I sin senaste årsbok skriver Säpo att ”Om vissa verksamheter i Sverige utsätts för angrepp, kan det orsaka allvarliga konsekvenser för landets säkerhet”. Fysisk säkerhet; Som stöd i arbetet med säkerhetsskyddad upphandling har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning och mallar för säkerhetsskyddsavtal, De som jobbar med Johanna är IT-forensiker, penetrationstestare, seniora rådgivare och specialister på säkerhet inom cyberområdet. Anställda på Säkerhetspolisen kan lägga en hel del tid på verksamhetsutveckling och egen kompetensutveckling såsom labbande och gå kurser. Tillsynen över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet ska regleras i Säkerhetspolisens datalag.


Lucy maud montgomery
jazzklubbar köpenhamn

Publicerad i Fysisk säkerhet, Informationssäkerhet, Kontraspionage, Personalsäkerhet, Säkerhetspolisen, Säkerhetsskydd, Sveriges säkerhet

Fysisk säkerhet ska även skydda mot situationer där obehöriga får insyn i säkerhetskänslig verksamhet. Fysisk säkerhet; Personalsäkerhet; Säkerhetspolisens roll och ansvar. Säkerhetspolisen utövar tillsyn över säkerhetsskyddet hos de flesta myndigheter och företag. Försvarsmakten är tillsynsmyndighet för vissa verksamheter. Säkerhetspolisen har bedrivit en förundersökning om misstänkt grovt dataintrång från rysk underrättelsetjänst. Den 13 april fattade åklagaren beslut om att lägga ned förundersökningen eftersom förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas.